Проблемное понимание судебной практики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Анализируется разнообразное понимание судебной практики в правовой науке начала XX столетия, в советский период развития правовой науки и формулируется современное понимание этого вида юридической практики.
Аналізується різноманітне розуміння судової практики на початку XX століття, в радянський період розвитку правової науки та сучасне розуміння цього різновиду юридичної практики.
Опис
Ключові слова
юридическая практика, судебная практика, правоположение, источник права, юридична практика, судова практика, правоположення, джерело права
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК