Алегорична проза І. Липи: параметри духовності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Прозова спадщина І. Д. Липи невелика за обсягом, проте оригінальна за своєю жанровою структурою і проблематикою. Значну увагу у його творчому доробку посідають жанри казки та притчі. Як відомо, притча у найзагальнішому вигляді відноситься до числа малих літературних форм, які позбавлені сюжетного розвитку і передають деякий цілісний філософський зміст, моральну норму, що служить ніби певною «узагальненою «алгебраїчною схемою», моделлю людської поведінки чи ситуації.
Опис
Ключові слова
алегорична проза, І. Липи, духовність
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК