Модель людини і світу в критичній спадщині Л. Шестова

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті актуалізовано проблему особистісної самосвідомості Л. Шестова як літературного критика, акцентовано увагу на його статтях, які дозволяють аналізувати проблему людини в його концепції. Розкриваються аспекти бачення й творення художньої реальності в змістовому полі Л. Шестова.
The problem of personal consciousness of L. Shestov as the literary critic is the main in this article. We brought to a focus on L. Shestov’s works. They help to understand the problem of the person in his conception and the aspects of vision and creation of art reality in the semantic field of L. Shestov.
Опис
Ключові слова
критика, інтерпретація, рецепція, людина, рефлексія
Бібліографічний опис
Iсторико-лiтературний журнал
DOI
ORCID:
УДК