Зелінська Н. В. Наукове книговидання в Україні: навчальний посібник. - Львів, 2002.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Будь-яка випущена книга виконує в суспільстві три функції: ідеологічну, інформаційну та естетичну. По-перше, свідомо або несвідомо автор (і видавець) завжди враховуе, для кого й з якою метою він її пише (випускає у світ). Крім того, ступінь суспільного впливу книги визначаеться не лише її матеріальною та інтелектуальною властивостями, а й залежить від особистої участі осіб, закладів, які займаються виробництвом, розповсюдженням і зберіганням книг. Н. В. Зелінська, авторка навчального посібника «Наукове книговидання в Україні» (Львів, 2002 р.), багато років очолює кафедру видавничої справи і редагування Української академії друкарства, в стінах якої започатковані найкращі традиції національного книговидання, сформовані основні установки та принципи українського книговидання, закладено фундамент поняттєво-термінологічного апарату видавничої справи та редагування.
Опис
Ключові слова
Суспільний вплив книги, книговидання в Україні, рецензія
Бібліографічний опис
Діалог: медіа-студії: зб. наук. праць
DOI
ORCID:
УДК