Приближенное решение методом механических квадратур сингулярных интегральных уравнений со сдвигом на вещественной оси

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Обгрунтовується метод механічних квадратур наближеного розв'язання сингулярних інтегральних рівнянь з ядром Коші та із зсувом Карлемана на дійсній осі.
Обосновывается метод механических квадратур приблеженного решения сингулярных интегральных уравнений с ядром Коши и сдвигом Карлемана на вещественной оси.
The ground of mechanical guadrature method for the approximate solution of singylar integral eguations with Koshi nuclear and Karlemar shift on real axe is made.
Опис
Ключові слова
метод механических квадратур, интегральные уравнения
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК