Від аналітики дискурсу до феномена мислення як культурного буття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Рец.: Астрахан Н. Буття літературного твору : Аналітичне та інтерпретац ійне моделювання: монографія / Наталія Астрахан. — К. : Академвидав, 2014. — 432 с. — (Серія «Монограф»).
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК