Ідея нацiональної державності в полiтичних концепціях Рiшельє та Б. Хмельницького

Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Автор порівнює політичні ідеї великих сучасників - французького кардинала Рішельє та українського гетьмана Богдана Хмельницького і доводить, що їх концепції були типологічно подібні. Обидва централізували державу повністю сконцентровано відповідно до національних інтересів, обидва намагалися підпорядкувати церковну політику до цілей національної держави.
The author compares political ideas of the great contemporaries – French cardinal Richelieu and Ukrainian hetman Bohdan Khmelnytsky and proves that their concepts were typologically similar. Both staked on the centralized state fully in accordance with the national interests, both tried to subordinate church policy to the aims of national state.
Опис
Ключові слова
Рiшельє, Богдан Хмельницький, полiтичні концепції, Richelieu, Bohdan Khmelnytsky, political concepts
Бібліографічний опис
Libra: збірка наукових праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання