Одна аддитивная задача на k- и l - свободных числах

Ескіз
Дата
2003
relationships.isAdvisor
relationships.isCompiler
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Опис
relationships.isEditor
Ключові слова
аддитивная задача, диофантовы уравнения
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
item.preview.identifier.udc