Документи Держаного архіву Одеської області про долю “козака−купця” Дмитра Потилиці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Публікуються два документи про одеського міщанина та купця козацького походження Дмитра Потилицю, на долю якого звернув увагу відомий історик О.Маркевич. Документи свідчать, що за намагання отримати звання “військового товариша” Усть-Дунайського Буджацького козацького війська Дмитро Потилиця та його дружина були заслані до Сибіру.
His offered two documents coucerning the desting of Odessa Region State archives of petty bourgeois and a merchant of a Cossack origin Dmitro Potylytsya to which the known historian O.Markevich had paid first attention. Documents testify, that for attempts to receive a rank of "a military companion» of Mouth- Danube Budzhak Cossack Army Dmitro Potylytsya and his wife have been sent to Siberia.
Опис
Ключові слова
Дмитро Потилиця, О. І. Маркевич, нариси, Сибір, O.Markevich, Dmitro Potylytsya, Budzhak, Cossack Army
Бібліографічний опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України
DOI
ORCID:
УДК