Системне дослідження мотивів в євангельських українській літературі XX ст.

Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
Анотація
Антофійчук В.І. Євангельські образи в українській літературі XX століття. — Чернівці: Рута, 2001. — 335 с. Сучасна україністика надолужує втрачене за час радянської науки, яка тримала під контролем не лише митців, але й напрями, стилі, літературний процес, втручаючись і в іманентні закони їх розвитку. Через те притаманне українській філології на межі тисячоліть прагнення осмислити наукові проблеми І рух художніх форм без спрямлення, а вирізняючи їх принципове багатоманіття, — питомий збудник у мотиваційній сфері дослідників, які дають раду складним, але актуальним темам, що вимагають високої компетенції в інтерпретації транскультурних образів і їх тисячолітньому функціонуванні в рідному і світовому мистецтві.
Опис
Ключові слова
Українська література XX ст., україністика, транскультурні образи, Євангельські образи
Бібліографічний опис
Історико-літературний журнал
DOI
ORCID:
УДК