Епоха, зафіксована у свічаді людської душі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Рец. на кн.: Коцюбинська М. Х. Зафіксоване і нетлінне. Роздуми про епістолярну творчість. — К.: Дух і Літера, 2001. — 300 с.
Опис
Ключові слова
рецензія
Бібліографічний опис
Історико-літературний журнал
DOI
ORCID:
УДК