Влияние религиозного фактора на внешнюю политику Йемена

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статья рассматривает некоторые аспекты влияния ислама на международные отношения и на внешнюю политику арабских стран. На примере Йеменской Республики показаны сложные процессы трансформации внешнеполитического курса страны в контексте меняющейся роли ислама в мировой политике.
Стаття розглядає деякі аспекти впливу ісламу на міжнародні відносини і на зовнішню політику арабських країн. На прикладі Єменської Республіки показані складні процеси трансформації зовнішньополітичного курсу країни в контексті змінної ролі ісламу в світовій політиці.
Опис
Ключові слова
ислам, Йемен, внешняя политика, трансформация, іслам, Ємен, зовнішня політика, трансформація
Бібліографічний опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК