Генезис спостережень О. О. Потебні щодо граматичних категорій, значень і форм на сучасному етапі розвитку імпліцитної морфології

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2000
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Наукові переконання О.О. Потебні витримали перевірку часом і у контексті сучасних досягнень імпліцитної морфології посідають чільне місце. Увагу привертає його граматичне вчення про слово (функціонально-синтаксична і структурно-семантична спрямованість у визначенні граматичних категорій, граматичних значень і граматичних форм), а також його вчення про функціонування граматичної форми в художньому мовленні. Ці два аспекти його лінгвістичних студій, які були розроблені у другій половині ХІХ ст., безпосередньо спрямовані у майбутнє і знаходяться у гармонії з сучасним станом розвитку імпліцитної морфології.
Опис
Ключові слова
імпліцитна морфологія, граматичні категорії, граматичні значення, граматичні форми, Потебня О.О.
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК