Польські стародруки з "розпорошених" колекцій університетської бібліотеки

Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті подано характеристику примірників видань польських стародруків з "розпорошених" колекцій, що зберігаються у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Надається короткий опис аналіз примірників з книжкових зібрань Г. Ілінського, А. Д. Тишкевича і Е. Доліви Стажинського, розкрито особи власників книгозбірень.
В статье представлена характеристика старопечатных изданий из рассеянных коллекций, хранящихся в научной библиотеке Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. дан короткий анализ экземпляров из книжных собраний Г. Илинского, А. Д. тишкевича и Э. Доливы Стажинского в контексте биографий владельцев библиотек.
Summary The article presents the characteristic of antiquarian Polish editions contained in the Scientific Library of the Odessa Mechnikov National University. The paper gives a short analysis of the copies from H. Ilinski, A. D. Tyszkiewicz and E. Doliwa Starzynski book collections, biographical data of book collections owners.
Опис
Ключові слова
полоніка, стародруки, приватні книжкові колекції, Генрік Ілінський, єпископ жмудський Тишкевич, граф Доліва Стажинський, полоника, старопечатные издания, личные книжные коллекции, Генрик Илинский, епископ жмудский Тишкевич, граф Долива Стажинский, Polish books, antiquarian editions, private book collections, Henryk Ilinski, bishop of Samoditia Tyszkiewicz, count Doliwa Starzynski
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК