Франкознавчі студії Є. М. Прісовського

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті простежуються окремі особливості інтерпретацій Є. М. Прісовського творчості І. Франка.
The given article highlights the main peculiarities of Ivan Franko’s creative work singled out by professor Yevhen Prisovskiy.
Опис
Ключові слова
інтерпретація, спосіб рецепції, нація, національна ідея, ліричний герой, автор, interpretation, reception, nation, national idea, lyrical character, author
Бібліографічний опис
Iсторико-лiтературний журнал
DOI
ORCID:
УДК