Своєрідність авторської інтерпретації казкових сюжетів у творчості І. Франка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Казки здавна були частиною життя народу. Позбувшись примітивності, з фольклору вона проторувала собі шлях у літературу. З часом казка із дитячого та сміховинного, перетворилася на дидактичний жанр, наповнений символічним значенням та особистісною філософією письменника. Окрім того, структурні елементи казки (мотиви й образи) почали сприйматися не лише як конденсатори ментальності певного народу, віддзеркалення того чи іншого соціального середовища, а й як носії національної свідомості авторів.
Опис
Ключові слова
035 філологія, 035.01 українська мова та література, магістр, літературна казка, фольклорна казка, казкотворчість Івана Франка, авторська інтерпретація
Бібліографічний опис
Дурбалова, І. О. Своєрідність авторської інтерпретації казкових сюжетів у творчості І. Франка = The peculiarity of the author's interpretation of the plots of fairy tales in I. Franko's creative works : кваліфікаційна робота магістра / І. О. Дурбалова. – Одеса, 2023. – 88 с.
DOI
ORCID:
УДК