Про семантичні пресупозиції українського іменника (на матеріалі назв діяча)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2000
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Тема пресупозицій в сучасній лінгвістиці є досить цікавою і відкриває широкі горизонти для роздумів, оскільки поняття пресупозиції знаходиться на межі трьох наук: логіки, філософії та лінгвістики. Стрімко увірвавшись в мовознавчу науку, поняття пресупозиції швидко стало однією з найважливіших категорій синтаксису і семантики.
Опис
Ключові слова
семантична пресупозиція, семантика, український іменник
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК