Лінгвофілософське підґрунтя нейролінгвістичного програмування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено з'ясуванню специфіки лінгвістичного й філософського субстрату новітньої гуманітарної парадигми — нейролінгвістичного програмування.
В статье рассмотрены лингвистические и философские основы новейшей гуманитарной парадигмы — нейролингвистического программирования
The article is devoted to clearing out the specific traits of linguistic and philosophical basis of the neurolinguistic programming being the modem humanitarian paradigm.
Опис
Ключові слова
нейролінгвістичне програмування, комунікація, філософія, лінгвістика, нейролингвистическое программирование, коммуникация, философия, лингвистика, neurolinguistic programming, communication, philosophy, linguistics
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання