Символізація образу Діви Марії у Службі на Різдво Богородиці

Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
2308-3255
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті проаналізовано деякі аспекти символізації образу Діви Марії у відомому середньовічному творі — Службі на Різдво Богородиці. У символізації образу Діви Марії виділяються три характерні форми співпричетності.
В статье проанализированы некоторые аспекты символизации образа Девы Марии в известном средневековом произведении — Службе на Рождество Богородицы. В символизации образа Девы Марии выделяются три вида сопричастности.
The article analyzes some aspects of symbolization of the image o f Virgin Mary in the famous medieval writing of The Hymn of the Nativity of the Virgin. In the symbolization of the image of Virgin Mary there are three types of ownership.
Опис
Ключові слова
символізація, гімнографія, образ Богородиці, символизация, гимнография, образ Богородицы, symbolization, hymnography, the image o f Virgin Mary
Бібліографічний опис
Діалог: медіа-студії: зб. наук. праць
DOI
ORCID:
УДК