Редагування фактологічного складника навчального видання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У сучасних умовах розвитку національного книговидання культура української книги, без сумнів, визначальною мірою залежить вiд фактологічного забезпечення авторського тексту. Відповідно до мети видання, потреб читачів, одне з основних завдань при оцінці фактичного матеріалу - перевірити його точність і правдивість. Оскільки викривлення, помилки фактичного характеру знецінюють видання, підривають довіру до нього, зашкоджують справі в цілому, редакторові необхідно перевірити фактичний матеріал, який використав автор тексту.
Опис
Ключові слова
навчальне видання, редагування тексту
Бібліографічний опис
Діалог: медіа-студії: зб. наук. праць
DOI
ORCID:
УДК