Функції міфу в мовленні (у комунікативному аспекті)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2000
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Функції міфу в прямому значенні цього слова й мовленнєвого утворення, що позначається терміном «міф» у його вузькому значенні, не є об’єктом вивчення соціології або етнографії, а вивчаються саме мовознавством, тому що, як ми бачили, входять у його комунікативний зміст. Те ж саме відноситься й до переносного значення (відповідно — широкого значення терміна), але там ситуацію можна описувати на тлі «живого» матеріалу в існуючих ситуаціях.
Опис
Ключові слова
міф, комунікативний аспект
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК