Міжнародно-правові стандарти прав іноземців в місцевому самоврядуванні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено аналізу існуючих на сьогодні міжнародно-правових документів в галузі муніципально-правового статусу іноземців. Визначено основні тенденції розвитку міжнародних стандартів щодо прав іноземців, проаналізовано найбільш важливі положення міжнародних договорів, які надають іноземцям можливість максимально використовувати ці права та гарантують їх.
Статья посвящена анализу существующих на сегодня международно-правовых документов в области муниципально-правового статуса иностранцев. Определены основные тенденции развития международных стандартов в сфере прав иностранцев, проанализированы наиболее важные положения международных договоров, которые предоставляют иностранцам возможность максимально использовать эти права и гарантируют их.
This article analyzes the existing today international legal instruments in the field of municipal and legal status of foreigners. The main trends in the development of international standards in the field of the rights of foreigners, considered the most important international treaties that provide an opportunity to maximize the use of these rights by foreigners and guarantee it to them.
Опис
Ключові слова
міжнародні стандарти, іноземці, національний режим, права та свободи іноземців, международные стандарты, иностранцы, национальный режим, права и свободы иностранцев, international standards, foreigners, national treatment, the rights and freedoms of foreigners
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК