Синтез полімерних естерів ітаконової кислоти та дослідження їх сумісності з полістиролом та поліметилметакрилатом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вивчено кінетику блочної полімеризації естерів ітаконової кислоти при ініціюванні бензоїлпероксидом. Досліджена сумісність отриманих полііта-конатів між собою та з полістиролом і полиметилметакрилатом. Показано, що найбільшу сумісність мають пари полімерів метилметакрилату та ітаконатів.
Опис
Ключові слова
полімеризація, естери ітаконової кислоти, кінетика, сумісність, полимеризация, эфиры итаконовой кислоты, кинетика, совместимость, polymerization, esters of itaconic acid, kinetics, compatibility
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК