Особливості асоціювання при параноїдній шизофренії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Асоціативний експеримент – один із найбільш удалих інструментів психолінгвістичного аналізу семантики мовлення [1]. З. Фройд і його послідовники вважали, що неконтрольовані асоціації є символічною або й прямою, часто неусвідомленою проєкцією людської свідомості [4]. Формування асоціацій – це складний психофізіологічний процес, який передбачає зв’язок між окремими нервово-психічними актами, думками, уявленнями, почуттями особистості. Будь-яке слово, сказане, прочитане або почуте, приводить у дію величезний механізм асоціативних зв’язків, який формує певний образ.
Опис
Ключові слова
асоціювання, шизофренія, аналіз, експеримент
Бібліографічний опис
Прикладна лінгвістика на Півдні України: здобутки і перспективи: зб. матеріалів: 1 Міжнар. Конгрес (22-23 верес. 2021 р., м. Одеса) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філологічний ф-т [та ін.]. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2021.
DOI
ORCID:
УДК