Правове регулювання економічного обґрунтування розміру прожиткового мінімуму

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті досліджено законодавчі підстави визначення прожиткового мінімуму як основного критерію розрахунку бюджетно-соціальних грошових виплат. Визначені взаємозв’язки прожиткового мінімуму з галузевими нормами права і окремими бланкетними диспозиціями кримінального законодавства.
В статье проведён анализ проблем законодательной регламентации и применения критериев расчёта прожиточного минимума, его обоснованности и взаимовлиянии на другие отрасли права. Предлагается авторское видение взаимосвязи и взаимовлияния норм, регламентирующих установление прожиточного минимума, и норм уголовного законодательства.
Опис
Ключові слова
прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, неоподатковуваний мінімум доходів громадян, бланкетні диспозиції, податкові злочини, прожиточный минимум, минимальная заработная плата, необлагаемый налогом минимум доходов граждан, бланкетные диспозиции, налоговые преступления
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК