O предмете и объекте международного права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статье рассмотрен вопрос употребления терминов «предмет» и «объект» в контексте международного права. Автором представлены основные концепции использования данных понятий в теории международного права, а также проанализированы практические и лингвистические аспекты их употребления в отечественной и зарубежной юридической науке.
Визначення понять «предмет права» та «об’єкт права» завжди викликало та викликає дискусії у вітчизняній науці міжнародного права, що не сприяє ані його подальшому дослідженню та розвитку, ані ефективному викладанню його положень у межах відповідних навчальних курсів. У статті автором зроблено спробу аргументації власної позиції щодо цього питання, як з урахуванням теоретичних положень науки міжнародного права, так і лінгвістичних та практичних аспектів застосування зазначених термінів.
Опис
Ключові слова
международное публичное право, предмет международного права, объект международного права, международные отношения, міжнародне публічне право, предмет міжнародного права, об’єкт міжнародного права, міжнародні відносини
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК