Лексико-семантична модифікація назв архітектури плавальних засобів в українській і польській мовах

Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглянуто семантичні особливості лексичної групи на позначення плавальних споруд в українській та польській мовах.
In the article, the semantical peculiarities of the lexical group to mean the floating means in Ukrainian and Polish languages are considered.
Опис
Ключові слова
українська мова, польська мова, лексика, семантика, ЛСГ, Ukrainian language, Polish language, lexics, semantics, LSG
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК