Орфоепічно-орфографічні особливості «Хутірної поезії» П.Куліша

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1998
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
«Куліш свого часу був найкращим знавцем української літературної мови, що його визнавали всі» [3:152] Цетверження І.Огієнка справедливе: внесок П.Куліша до розвитку української літературної мови, до нормалізації її фонологічної системи досить вагомий. Саме він упорядкував український правопис, значно фонетизувавши його. Цей правопис, що дістав назву «кулішівка», користувався найбільшою популярністю в Україні [6:356] у 11 половині XIX ст. Цінність правопису П.Куліша полягає й у тому, що він спрямований на вироблення єдиних правописних (відповідно й орфоепічних) норм української літературної мови. Підтвердженням цьому є його величезна спадщина, зокрема твори, видрукувані на сторінках журналу «Основа», а також «Хутірна поезія», яка і є об'єктом даного дослідження. Тут відбиті майже усі основні вимовні особливості української мови, які згодом стали нормативними.
Опис
Ключові слова
Хутірна поезія, П.Куліш, українська літературна мова, фонологічна система, «кулішівка», правопис
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК