Щодо взаємодії перекладача з іншими учасниками господарського процесу у справах з іноземним елементом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Відповідно до ст. 72 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) перекладачем є особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими. Участь перекладача в процесі є гарантією повноцінного здійснення права на судовий захист особами, які беруть участь у справі і не володіють або недостатньо володіють державною мовою. Такі особи мають право користуватися послугами перекладача в порядку, встановленому законом.
Опис
Ключові слова
перекладач, взаємодія, господарський процес, справа з іноземним елементом
Бібліографічний опис
Актуальні питання розвитку праової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ.конф.(Харків, 15-16 черв.2018 р.). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2018.
DOI
ORCID:
УДК