Комп’ютерні мережі. Ч. 2

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Методичні вказівки складено відповідно з програмою з дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів факультету математики, фізики та інформаційних технологій першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія. У вказівках наведено теоретичні відомості, завдання та порядок виконання лабораторних робіт, які виконуються в рамках четвертого та п’ятого змістовних модулів дисципліни. Методичні вказівки містять інформацію щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерні мережі» і відносяться для студентів спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія.
Опис
Методичні вказівки
Ключові слова
комп'ютерні мережі, комп'ютерна інженерія, технології комп'ютерних мереж, топологія мереж, фізична та логічна структуризація, особливості адресації вузлів у мережі, багаторівнева система передачі даних, протоколи комп'ютерних мереж, 123 Комп’ютерна інженерія
Бібліографічний опис
Комп’ютерні мережі : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 123 – Комп’ютерна інженерія / уклад.: Л. А. Волощук, О. С. Антоненко, І. М. Шпінарева ‒ Одеса : Олді+, 2023. – Ч. 2. – 62 с.
DOI
ORCID:
УДК
004.7(072)