Психологические особенности семей, воспитывающих ребенка с диагнозом ДЦП

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статье рассматриваются основные особенности семей, воспитывающих детей с диагнозом ДЦП, и то, как тип семейного взаимодействия влияет на динамику психического развития ребенка. Раскрыты психологические качества семей, являющихся «зоной риска» для появления на свет ребенка с церебральной патологией.
У статті розглядаються основні особливості сімей, що виховують дітей з діагнозом ДЦП, і яким чином тип сімейної взаємодії впливає на динаміку психічного розвитку дитини. Розкрито психологічні якості сімей, що становлять «зону ризику» для появи на світ дитини з церебральною патологією.
In the article considers the basic features of the families which are bringing up children with the diagnosis a children’s cerebral paralysis, and how the type of family interaction influences dynamics of mental development of the child are shown. Psychological qualities of the families which are in «a risk zone» for birth of the child with a cerebral pathology are opened.
Опис
Ключові слова
семья ребенка с ДЦП, семейное взаимодействие, осознание дефекта, социально-педагогическая работа с семьей, сім’я дитини з ДЦП, сімейна взаємодія, усвідомлення дефекта, соціально-педагогічна робота з сім’єю, a family of the child with a children’s cerebral paralysis, family interaction, defect comprehension, socially-pedagogical work with a family
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК