Проблема жанрового визначення малої прози В. Стефаника

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті проаналізовано жанрові особливості малої прози В. Стефаника. Зокрема, виявлено модифікації жанру новели на рівні прагматики, композиції, наративних форм.
В статье анализируются жанровые особенности малой прозы В. Стефаныка. Исследуются модификации жанра новеллы в плане прагматики, композиции, нарративных форм.
The genrevpeculiarities of the prose by V. Stephanik are analyzed in the article. The changes of compositions, narrative forms, pragmatics of short story of V. Stephanik are fixed.
Опис
Ключові слова
жанр, новела, композиція, наративні форми, новелла, композиция, нарративные формы, genre, structure, narrative forms, composition
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК