The impact of online reviews on consumer decision-making: a survey in the Ukrainian market

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Online reviews are a powerful source of information for consumers, especially in emerging markets such as Ukraine. However, little is known about how online reviews affect consumer behavior in this context. This paper aims to fill this gap by conducting a survey of 321 Ukrainian consumers who have used online reviews for their purchase decisions. The paper explores the impact of online reviews on consumer decision-making, the motivations and barriers for writing and reading reviews, the elements of convincing and suspicious reviews, and the trustworthiness of online reviews compared to other sources of information. The paper also examines the cultural and social factors that shape consumer preferences and expectations, such as the war situation, ethical behavior, and CSR initiatives. The paper provides valuable insights for businesses that want to leverage online reviews to enhance their online presence and customer relationships in the Ukrainian market. The paper also contributes to the literature on consumer behavior and online reviews, and suggests directions for future research.
Онлайн-огляди є потужним джерелом інформації для споживачів, особливо на ринках, що розвиваються, таких як Україна. Однак мало відомо про те, як онлайн-огляди впливають на поведінку споживачів у цьому контексті. Ця стаття має на меті заповнити цю прогалину шляхом проведення опитування 321 українського споживача, які використовували онлайн-огляди для своїх рішень про покупку. У статті досліджується вплив онлайн-рецензій на прийняття споживачем рішень, мотиви та перешкоди для написання та читання рецензій, елементи переконливих і підозрілих рецензій, а також надійність онлайн-рецензій порівняно з іншими джерелами інформації. У статті також досліджуються культурні та соціальні чинники, які формують уподобання та очікування споживачів, такі як воєнна ситуація, етична поведінка та ініціативи корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Результати дослідження можуть бути корисними компаніям, які хочуть використовувати онлайн-огляди для покращення своєї онлайн-присутності та відносин з клієнтами на українському ринку. Стаття є внеском у дослідження поведінки споживачів та онлайн-огляди. Пропонуються напрями подальших досліджень.
Опис
Ключові слова
online consumer reviews, consumer behaviour, digital marketing, purchase decision, customer survey, customer journey, corporate social responsibility, онлайн-відгуки споживачів, поведінка споживачів, цифровий маркетинг, рішення про покупку, опитування клієнтів, шлях споживача, корпоративна соціальна відповідальність
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
ORCID:
УДК