Девіації у рекламному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Чисельність рекламних дискурсів, які можемо спостерігати сьогодні в комунікативному просторі, призводить до конкуренції рекламних повідомлень, що, у свою черту, вимагає від рекламістів підвищеної уваги до конструювання зазначених текстів з метою уникнення різноманітних девіацій. Девіантні утворення викликають негативну реакцію (і як наслідок — вона переноситься на товар) та нерозуміння рекламного тексту, до того ж неграмотний текст свідчить про недостатню увагу, яку приділено рекламі. Девіації є також своєрідними «вампірами», які відволікають увагу від власне рекламованого товару / послуг. Звичайно бувають різні причини девіантних утворень (недосконале знання мови, інтерференція російської та української мов, друкарські помилки тощо), але це не виправдовує таких конструкцій.
Опис
Ключові слова
девіації, реклама, реакція
Бібліографічний опис
Діалог: медіа-студії : зб. наук. праць
DOI
ORCID:
УДК