Актуальні параметри ергонімічного декодування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2000
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Номінація - суттєва характеристика мови, в якій закріплено загальнолюдські, національно-культурні, соціальні й особистісні стереотипи відображення й актуальної орієнтації людини в навколишньому світі. Система номінації мови є "результатом пізнавальної і класифікуючої діяльності народу, оскільки кожна мова прагне не тільки до об'єктивації світорозуміння народу, але й до збереження його духовної і практичної діяльності".
Опис
Ключові слова
декодування, ергонімічне декодування, номінація
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
DOI
ORCID:
УДК