Проблема техніко-типологічних критеріїв розрізнення мезолітичних та неолітичних кременевих колекцій у північно-західному Причорномор’ї

Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У робот і розглядаються особливості визначення мезолітичних пам'яток у регіоні Північно-Західного Причорномор'я в контексті загального розвитку поняття «мезоліт».
В работе рассматриваются особенности определения мезолитических памятников в регионе Северо-Западного Причерноморья в контексте общего развития понятия «мезолит».
The paper treats some peculiarities of Mesolithic sites differentiation on the materials of North-Western Pontic area in the general developmental context of notion of “Mesolithic”
Опис
«Записки історичного факультету» 25 випуск : наукове видання / Колектив авторів – Одеса : «Одеський національний універститет імені І. І. Мечникова», 2014.
Ключові слова
мезоліт, визначення, техніко-типологічні критерії, мезолит, определение, технико-типологические критерии, Mesolithic, definition, technique and typology as criteria
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету
DOI
ORCID:
УДК