Грунтознавство в Одеському університеті: короткий часопис, науково-практична проблематика, перспективи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У зв’язку із 145-річчям Одеського національного університету імені І. І. Мечникова висвітлюються історія становлення і розвитку ґрунтознавчої науки в університеті, її науково-практична проблематика та перспективи.
В связи с 75-летием геолого-географического (до 1952 г. географического) факультета Одесского национального университета имени И. И. Мечникова освещаются история становления и развития почвоведческой науки в университете, ее научно-практическая проблематика и перспективы.
In relation to 75-years anniversary of Geologo-geographical (up to 1952 -Geographical) faculty in Odessa National Mechnikov University the history of soil science appearing and development, its scientific and practical problematic, perspectives is described.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2010. - Том 15, Вип. 5: Сер. "Географічні та геологічні науки". – укр. і рос.
Ключові слова
Одеський університет, грунтознавство, кафедра, лабораторія, дослідження, Одесский университет, почвоведение, кафедра, лаборатория, исследования, Odessa university, soil science, departmen, laboratory, investigation
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК