Словник гідронімів верхньої частини басейну Тилігулу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Пропонована розвідка є частиною укладеного авторами словника гідронімів басейну Тилігулу. В ній розглянуто 69 назв (та їх варіанти) 54 річок та балок від верхів'я Тилігулу до впадіння в нього Мокрої Журовки. Джерелами описуваної топонімії були карти к. ХVШ-ХІХ ст., що зберігаються в Центральному Державному Воєнно-історичному архіві (ЦЦВІА) у Москві, друковані джерела XIX ст. (зокрема списки поселень) та матеріали топонімічних експедицій.
Опис
Ключові слова
словник гідронімів, Тилігул, гідроніми
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
DOI
ORCID:
УДК