Морфологія зародкового мішка у другого та третього поколінь пшенично-житніх гібридів

Анотація
Проведено порівняльне дослідження розвитку зародкового мішка у другого та третього поколінь пшенично-житніх гібридів та батьківських форм. Виявлено запізнення процесів диференціювання полюсів ценоцитного зародкового мішка у F2 пшенично-житніх гібридів у порівнянні з батьківськими формами. У F2п і д час цвітіння рослин зародковий мішок залишається незрілим. У F3 розвиток і будова зародкового мішка майже не відрізняються від такого у материнської форми.
Изучено развитие зародышевого мешка у второго и третьего поколений пшенично-ржаных гибридов и родительских форм. Выявлено запаздывание процессов дифференциации полюсов ценоцитного зародышевого мешка у F2 пшенично-ржаных гибридов в сравнении с родительскими формами. У F2 во время цветения растений зародышевый мешок остается незрелым. У F3 развитие и строение зародышевого мешка почти не отличается от такового материнской формы.
The development of the embryo sac of the second and third generations of wheat-rye hybrids and parental forms is studied. The delay of the process of differentiation of coenocytic embrio sac F2 wheat-rye hybrids in comparison with primary forms was exposed. The embrio sac of F2 wheat-rye hybrids was stayed immature during the stage of flowering of plants. The development F3 embryo sac is nearly the same as that of the maternal form.
Опис
Ключові слова
зародковий мішок, пшенично-житні гібриди, зародышевый мешок, пшенично-ржаные гибриды, embrio sac, wheat-rye hybrids
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald