Творчі здобутки М. Хвильового-редактора / Сучасні видавництва вищих навчальних закладів: матер. Першої Всеукр. наук. практ. конф. ( м. Одеса, 23 – 26 верес. 2014 р.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський нац. ун-т
Анотація
Ефективність комунікативної функції публіцистики визначається рівнем раціонального осмислення дійсності. У статті розглянуто елементи раціонального мислення Хвильового-памфлетиста та досліджена їх комунікативна роль.
Эффективность коммуникативной функции публицистики определяется уровнем теоретического осмысления действительности. В статье рассмотрено элементы рационального мышления Хвылевого-памфлетиста и определена их коммуникативная роль.
Опис
Ключові слова
памфлет, раціональне мислення, переконання, сміх, термін, поняття, докази, судження, рациональное мышление, убеждение, смех, термин, понятие, доказательство, рассуждение
Бібліографічний опис
Творчі здобутки М. Хвильового-редактора / Сучасні видавництва вищих навчальних закладів: матер. Першої Всеукр. наук. практ. конф. ( м. Одеса, 23 – 26 верес. 2014 р.). - 2014. – 256 с.
DOI
ORCID:
УДК