Психологічна реабілітація в менеджменті і бізнесі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Курс лекцій є сучасним виданням, що висвітлює теоретичні та практичні аспекти процесу психологічної реабілітації в менеджменті та бізнесі, які проходять в екстремальних умовах невизначеності та високих швидкостей змін. Рекомендовано для студентів факультету психології та соціальної роботи, що отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» за спеціальністю 053 «Психологія» ОНУ імені І. І. Мечникова.
Опис
Ключові слова
психологічна реабілітація, психологічне консультування, психологія менеджменту і бізнесу, психічне навантаження, психологічні закономірності професійного становлення, реабілітаційний процес, психологічний супровід соціально-психологічної реабілітації, вміння стресостійкості, емоційна саморегуляція особистості, 053 Психологія
Бібліографічний опис
Чернявська Т. П. Психологічна реабілітація в менеджменті і бізнесі : курс лекцій / Т. П. Чернявська. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – 61 с.
DOI
ORCID:
УДК
159.9:364.62-786]:005(042.4)