Активність ізатинового гідразида феноксиоцтової кислоти щодо деяких штамів FUSARIUM SPP.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова=Odesa National Mechnykov University
Анотація
Вивчено протифузаріозну активність 2,3-індоліндіонового гідразида 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти. Максимальний рівень дії на штами мікроміцетів спостерігався для 1,0 мМ даної сполуки. Визначено, що фунгіцидна активність досліджуваного гідразида визначається наявністю ізатинового (2,3-індоліндіонового) компоненту молекули.
Изучена противофузариозная активность 2,3-индолиндионового гидразида 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты. Максимальный уровень воздействия на штаммы микромицетов наблюдался для 1,0 мМ данного вещества. Определено, что фунгицидная активность исследуемого гидразида определяется наличием изатинового (2,3-индолиндионового) компонента молекулы.
The antifusarial activity of 2,3-indolindion 2,4-dichlorophenoxyacetic acid hydrazide was studied. The highest action level to micromycete strains was assigned for 1.0 mM of this substance. The fungicidal activity of the researched hydrazide was determined by isatin (2,3-indolindion) molecule component.
Опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology. - 2010. - Т.1, с. 88-93
Ключові слова
ізатиновий гідразид феноксиоцтової кислоти, Fusarium spp., фунгіцидна активність, изатиновый гидразид феноксиуксусной кислоты, Fusarium spp., фунгицидная активность, isatin phenoxyacetic acid hydrazide, Fusarium spp., fungicidal activity
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
DOI
ORCID:
УДК