Екзо-лігандні комплекси діетилентриамінпентаацетатогерманатної(IV) кислоти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
2304-0947
E-ISSN
2414-5963
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розроблено методики та проведено синтез комплексів на основі діетилентриамінпента-ацетатогерманатної(IV) кислоти та низки екзо-лігандів. Встановлено їх склад, термічну стійкість, спосіб координації діетилентриамінпентаоцтової кислоти (H5Dtpa) та протонування екзо-лігандів – ізоніазиду (Ind), дифенілгуанідину (Dphg), пірацетаму (Pam), імідазолу (Im), цитозину (Ctz), 1,10´-фенантроліну (Phen), 2,2´-біпіридину (Bipy). Запропоновано схему будови та молекулярну формулу одержаних сполук (HL)[Ge(OH) (HDtpa)]·nH2O, де L = Ind, n = 0 (1), Dphg, n = 8 (2), Pam, n = 4 (3), Im, n = 2 (4), Ctz, n = 2 (5), Phen, n = 5 (6), Bipy, n = 4 (7). Одержані сполуки представляють інтерес як перспективні засоби біомедичного призначення.
Опис
Ключові слова
германій, діетилентриамінпентаоцтова кислота, гетероциклічні аміни, координаційні сполуки, germanium, diethylenetriaminepentaacetic acid, heterocyclic amines, coordination compounds
Бібліографічний опис
Марцинко О. Е. Екзо-лігандні комплекси діетилентриамінпентаацетатогерманатної(IV) кислоти / О. Е. Марцинко, І. Й. Сейфулліна, М. Г. Кочман, О. А. Фінік, О. Г. Пєсарогло // Вісник Одеського національного університету. Хімія. – 2023. – Т. 28, вип. 3(86). – С. 18–27.
ORCID:
УДК