АНТРОПОЦЕНТРИЧНІ МОДЕЛІ АРТЕФАКТНИХ НОМІНАЦІЙ ОДЯГУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет
Анотація
У статті розглянуто антропоцентричні моделі артефактних номінацій одягу в англійській та українській мовах. Проведено зіставно-типологічний аналіз виявлених моделей у досліджуваних мовах
The article deals with the anthropocentric models of the artefact clothes names in the English and Ukrainian languages. It gives contrastive and typological analysis of the defined models in the studied languages
В статье рассматриваются антропоцентрические модели артефактуальных номинаций одежды в английском и украинском языках. Проводится сопоставительно-типологический анализ обнаруженых моделей в исследуемых языках
Опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць.
Ключові слова
антропоцентризм, антропоцентична модель, артефактна номінація, anthropocentrism, anthropocentric model, artefaktualnaya nomination, антропоцентрическая модель, артефактуальная номинация
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК