Метафоризація ключових слів у романі Уласа Самчука “Марія”

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет
Анотація
Найголовнішим джерелом образності мови художньої літератури є незвичайне осмислення семантики слова. Опанування його різноманітними відтінками дає можливість майстрові використовувати спеціальні засоби увиразнення, серед яких головну роль відіграють тропи.
Опис
Філологічні студії : зб. наук. статей студентів філол. ф-ту / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т . – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2014.
Ключові слова
Улас Самчук, ключові слова
Бібліографічний опис
Філологічні студії : зб. наук. статей студентів філол. ф-ту