Позадоговірна відповідальність колективних суб'єктів за римським правом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті розглядається проблема позадоговірної відповідальності колективних суб'єктів за римським правом, що надає можливість певною мірою прослідити розвиток вчення про колективні суб'єкти в Стародавньому Римі.
В римском праве были заложены основы правового статуса коллективных субъектов права, однако вопрос о внедоговорной ответственности таких субъектов не был решён однозначно, что было связано с проблемой определения умышленной вины коллективных субъектов при совершении правонарушений.
Опис
Ключові слова
подзадоговірна відповідальність, римське право, колективний суб'єкт, спльність, громада, муніципія, корпорація, внедоговорная ответственность, римское право, коллективный субъект, общность, община, муниципия, корпорация
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК