Словотвірні особливості діалектної лексики Одещини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті діалектна лексика говорів Одещини аналізується з точки зору її словотвірних особливостей: розглядаються способи творення діалектизмів, специфіка використання. словотвірних формантів
В статье диалектная лексика говоров Одещины анализируется с точки зрения её словообразовательных особенностей: рассматриваются способы словообразования диалектизмов, специфика использования слово-образовательных формантов.
The article deals with the analysis of the dialect vocabulary of Odessa region from the point of view of its word-building pecularities: the ways of forming of dialectisms and the pecularity of using the word-building affixes are being viewed in the article.
Опис
Ключові слова
способи словотворення, діалектна лексика, мотивуюче слово, дериват, словотвірний формант, способы словообразования, диалектная лексика, мотивирующее слово, дериват, словообразовательный формант, ways of word-building, dialect vocabulary, motivator, derivative, word-building affix
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК