Відбиття вимовних норм приголосних та звукосполук на сторінках повісті “Козир-дівка” Г. Квітки-Основ’яненка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Однією з важливих ознак літературного українського мовлення є його відповідність орфоепічним нормам. М.Пилинський визначає орфоепічну норму як “реальний, історично зумовлений і порівняно стабільний мовний факт, що відповідає системі мови і становить єдину можливість або найкращий для даного випадку варіант, відібраний суспільством на певному етапі загальнонародної (національної) мови в процесі спілкування” [9: 33].
Опис
Ключові слова
орфоепічні норми, дослідження сучасних процесів у мовленні студентів, “Козир-дівка” Г. Квітки-Основ’яненка, усне народне мовлення
Бібліографічний опис
Філологічні студії
DOI
ORCID:
УДК