Регіональні спільноти сучасності: традиційні та інноваційні ресурси адаптації до політичних викликів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена дослідженню ресурсів адаптації, які використовуються регіональними спільнотами для винайдення відповідей на політичні виклики сучасності. Автор звертає особливу увагу на діалектичне поєднання архаїчних та модерних елементів в адаптаційному арсеналі регіональних громад.
Статья посвящена исследованию ресурсов адаптации, используемых региональными сообществами для нахождения ответов на политические вызовы современности. Автор обращает особое внимание на диалектическое объединение архаических и модерных элементов в адаптационном арсенале региональных общин.
The article is dedicated to the study of the resources of adaptation, which used by the regional communities for the purpose of discovery of advances to the political challenges of Modernity. The author is given a special attention on the dialectical combination of archaic and modern elements in the adaptive arsenal of the regional communities.
Опис
Ключові слова
адаптація, традиція, архаїзація, інновація, регіональні спільноти, сучасність, адаптация, традиция, архаизация, инновация, региональные общности, современность, adaptation, tradition, archaization, innovation, regional communities, Modernity
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки
DOI
ORCID:
УДК