МЕТОДИ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДИНАМІЧНИХ ЯВИЩ У МОДЕЛЯХ БIОСИСТЕМ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Розглядається характер динамічних процесів у моделях бiосистем на підставі подiл(декомпозиції) їх на дві складові,одна з яких описує динамічну змiннiсть властивостей бiосистем,а друга процес входження в сталий режим.Показано,що це можливо здійснити такими засобами: виділити потенційну й узагальнено консервативну складову для детермінованого й стохастичного варіанту при малих флуктуаціях,застосувати розбивку на циркуляцiйну й потенційну складову.Для двох варіантів вдалося вказати можливість послідовної декомпозиції.Обговорюється значення цього підходу для моделювання бiосистем.Розглядається гіпотеза роздільного керування,відповідно до якої істотною виявляється структура процесів в цілiй бiосистемi відповідно до розглянутих правил декомпозиції. Обговорюється можливість застосування цієї гіпотези до моделювання систем вторинних посередників.
Рассматривается возможность представления динамических процессов в моделях биосистем на основании разбиения (декомпозиции) их на две составляющие,одна из которых описывает динамическую изменчивость свойств биосистем,а вторая процесс вхождения в установившийся режим.
The possibility of representation of dynamical processes in the models of biological systems is regarded as an amount of two components.The first component describes the dynamical variability of the properties of biosystems,the second the approach to the stationary regime.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2005. - Том 10, Вип. 5: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
Ключові слова
моделювання, бiосистеми, декомпозиція, флуктуації, керування, моделирование, биосистемы, декомпозиция, флуктуации, управление, modelling, biosystems, biosystems, decomposition, fluctuation, control
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК